028-37700546
| ENGLISH | TIẾNG VIỆT | 日本語 | 한국어 |
Tin tức

Tuần lễ tuyển dụng Nhân tài Trường đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM

Ngày 24/09/2020, cán bộ phòng Hành chính Nhân sự của công ty tham gia chương trình "Tuần lễ tuyển dụng Nhân tài Trường đại học Sư phạm Kĩ thuật".
Wine Food CO., Ltd